چاپ
سایت صفحات خانگی پویای دانشجویان تحصیلات تکمیلی راه اندازی شد.
دانشجویان عزیز میتوانند با داشتن username خود به آدرس username.student.um.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشجویانی که قبلا سایت داشته اند سایت قبلی آنان برای مدتی به آدرس username.student1.um.ac.ir (um.ac.ir/~usernname)  منتقل شده است. اطلاعات سایت قبلی  به سایت جدید منتقل شده است.  چنانچه اطلاعات دیگری در سایت قبلی بروز شده میتوانید در این فرصت آنها را به سایت جدید منتقل نمایید.